Tijdschrift

Het tijdschrift is vanaf nu niet meer gedrukt beschikbaar, maar te downloaden via de pagina "Tijdschrift".

Scholenproject

Naast ons boek en DVD, over het ontstaan van de gilden, hebben we momenteel een scholenproject lopen.

De boekjes, die gratis ter beschikking zijn, kunnen gebruikt worden in scholen, jeugdbewegingen of bij andere jeugdactiviteiten.
Zij worden aangevraagd bij ons secretariaat.
Ze dienen uiteraard om gebruikt te worden.

Accreditatie van de Federatie door UNESCO

Begin november werd onze Federatie, samen met 3 andere Vlaamse organisaties, door UNESCO geaccrediteerd. Dit wil o.m. zeggen dat door het UNESCO-secretariaat en het Comité een beroep kan worden gedaan op die organisaties om advies te verlenen over dossiers die werden ingediend.

Persbericht over kandidatuur OLS bij UNESCO

Op 30/09/2008 verstuurde minister Bert Anciaux een persmededeling omtrent de bekendmaking van de kandidaten voor de UNESCO-lijst voor het representatief immaterieel cultureel erfgoed. Eén van deze kandidaturen betreft het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS).

Meer artikelen...