Accreditatie van de Federatie door UNESCO

Begin november werd onze Federatie, samen met 3 andere Vlaamse organisaties, door UNESCO geaccrediteerd. Dit wil o.m. zeggen dat door het UNESCO-secretariaat en het Comité een beroep kan worden gedaan op die organisaties om advies te verlenen over dossiers die werden ingediend.

Persbericht over kandidatuur OLS bij UNESCO

Op 30/09/2008 verstuurde minister Bert Anciaux een persmededeling omtrent de bekendmaking van de kandidaten voor de UNESCO-lijst voor het representatief immaterieel cultureel erfgoed. Eén van deze kandidaturen betreft het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS).

Verzekering federatie

Sinds 1 januari 2007 biedt de Federatie een verzekering aan haar leden aan.
Op de pagina "formulieren" kan je de documenten hiervoor downloaden.