Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Om de sport- en cultuursector, die zwaar te lijden hebben onder de maatregelen rond corona, een hart onder de riem te steken, heeft de Vlaamse Overheid beslist om deze sectoren financieel te ondersteunen.

Daarom hebben de lokale stads- en gemeentebesturen financiële middelen ontvangen, om op lokaal niveau te verdelen onder de getroffen verenigingen.

Elk lokaal bestuur kan zelf beslissen op welke manier zij deze middelen gaat verdelen.

Er zijn besturen die al een enquête gehouden hebben, om inzicht te krijgen in de verliezen die geleden worden.

Mocht er bij u in de gemeente nog geen initiatief genomen zijn, dan kunt u zelf contact opnemen met het lokaal bestuur, om afspraken te maken rond deze ondersteuning.

Het bestuur van de Federatie wenst u veel sterkte in deze moeilijke tijden, en houd het gezond.