Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

In het voorjaar van 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.

Deze wetgeving bevat regels die ook van toepassing zijn op vzw's. Zo trad het wetboek al op 1 mei 2019 in werking voor nieuwe vzw's en voor bestaande vzw's wordt de wet van kracht vanaf 1 januari 2020, voor wat betreft de regels van dwingend recht (waaronder de regels rond bestuurdersaansprakelijkheid).

Bestaande vzw's mochten zich al wel vanaf 1 mei 2019 vrijwillig aan de wet aanpassen, en de statuten moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in regel zijn met de nieuwe wetgeving.

Meer info over de wijzigingen vindt u in deze pdf.