Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

PUBLICITEIT
 • Uitgeven van een tijdschrift
 • Publicaties, studies, info
 • Website
 • Tentoonstellingen
 • Media
 • Jaarlijkse Gildedag, telkens in een andere stad
 • Realisatie van een dvd met documentatiemap, voor volwassenen en jongeren
VORMING
 • Lessenreeksen: trommelen, wapenmeester (i.v.m. verantwoordelijkheden en veiligheid), commandanten,
  tamboer-majoor, vaandrigs, volksdansen en vendelen, archivering, bewaren en onderhoud van patrimonium.
 • Wetten en wetswijzigingen (o.a. vzw's), administratie, verzekeringen
 • Gildegebruiken
 • Jeugdwerking:┬ásinds februari 2012 kan men beroep doen op ons scholenproject. Informatie en documentatie zijn te verkrijgen op ons secretariaat.
INVENTARISATIE
 • Gegevens - analyse - kwaliteitsverbetering
 • Adressen- en gegevensbank
 • Vademecum
ERFGOEDZORG