Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

In tijdschrift 22 (mei 2011) wordt in een artikel melding gemaakt van een aantal wettelijke verplichtingen van vzw's.
Zo wordt onder meer de neerleggingsplicht van de jaarrekening en de jaarlijkse taks op de vzw behandeld.

De formulieren waarvan sprake in dit artikel kunnen hieronder gedownload worden.

Neerlegging jaarrekening:

Model B (staat van ontvangsten en uitgaven)
Model C (inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen)

Jaarlijkse taks op de vzw:

Aangifteformulier

Sinds 1 januari 2007 biedt de Federatie een verzekering aan haar leden aan, in het kader van de wet op de vrijwilligers.
Hieronder vind je volgende documenten hieromtrent:

Samenvatting van de verzekeringspolis (praktische info)

Aangifteformulier burgerlijke aansprakelijkheid

Aangifteformulier lichamelijke schade

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij het secretariaat.