Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Beste gildebroeders en -zusters,

Door het overlijden van onze ceremoniemeester, Jef Baens, is er binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden een vacature ontstaan voor de functie van ceremoniemeester.

Om de sport- en cultuursector, die zwaar te lijden hebben onder de maatregelen rond corona, een hart onder de riem te steken, heeft de Vlaamse Overheid beslist om deze sectoren financieel te ondersteunen.

In Kerk & Leven van 9 oktober 2019 verscheen een interview met Peter Ressen, secretaris van de Federatie, over de erkenning van het schutterswezen als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Dit artikel kan u nalezen op de website van Kerk & Leven of hier (volledige versie).

In het voorjaar van 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft nieuwe elementen toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed, waaronder het schutterswezen in Vlaanderen.

Binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden worden cultuur en erfgoed als erg belangrijk beschouwd. We zijn er ons van bewust dat de Vlaamse schuttersgilden over heel wat roerend en immaterieel erfgoed beschikken. We streven er dan ook naar om deze gildetradities en het schutterserfgoed van de schuttersgilden in Vlaanderen te bewaren en door te geven aan de volgende generatie(s) door actief in te zetten op erfgoedzorg.

In 2017 werd, onder impuls van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, gestart met de opmaak van een dossier om de erkenning als immaterieel cultureel erfgoed aan te vragen. Hiervoor werden alle koepels in Vlaanderen, waar gilden actief zijn, uitgenodigd om hieraan mee te werken, en onder begeleiding van Histories, het vroegere Leca, werden alle stappen voor de opmaak van het dossier doorlopen, dat uiteindelijk ingediend werd op 13 april 2019.

Op dinsdag 25 juni 2019 kwam dan het goede nieuws dat minister Gatz onze aanvraag had goedgekeurd, en dat het historisch schutterswezen in Vlaanderen opgenomen is op de Vlaamse inventaris.

Over de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen het erfgoed kennen en dat nieuwe generaties goesting krijgen om mee te doen.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de ‘erfgoedgemeenschappen’. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Alle informatie over de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is terug te vinden op volgende website: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/immaterieel-cultureel-erfgoed

 

De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden

De Federatie heeft als doel:

  • het in stand houden van de oude schutterstradities;
  • overkoepelen van al de Vlaamse schuttersgilden;
  • ondersteunen en stimuleren van het schuttersleven in Vlaanderen;
  • aanspreekpunt naar de overheid toe voor de aangesloten verenigingen.

Dit doel tracht ze te bereiken door de publicatie van een tijdschrift, het opzetten en onderhouden van een website, het organiseren van cursussen, de jaarlijkse Gildedag, tentoonstellingen en het uitbouwen van een jeugdwerking.

Contact:   Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden
Secretariaat:   Breeërsteenweg 394
3640 Kinrooi
Tel.: 089-702950
E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Website: www.vlaamseschuttersgilden.be
facebook: FVHS