Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Nog tot september bieden twee tentoonstellingen een unieke blik op de geschiedenis van onze schuttersgilden.

Volgend jaar viert bond van schutterijen Maas en Kempen haar 75ste verjaardag. Het grote feest zal doorgaan op zaterdag, 30 september 2023 in zaal De Stegel te Molenbeersel en zal worden voorafgegaan door een eucharistieviering en een korte optocht.

Om de sport- en cultuursector, die zwaar te lijden hebben onder de maatregelen rond corona, een hart onder de riem te steken, heeft de Vlaamse Overheid beslist om deze sectoren financieel te ondersteunen.

Stan Krolicki, erevoorzitter van het Belgisch Overlegorgaan, schreef een open brief naar aanleiding van de coronapandemie.

In het voorjaar van 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.