Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Stan Krolicki, erevoorzitter van het Belgisch Overlegorgaan, schreef een open brief naar aanleiding van de coronapandemie.

Beste gildebroeders en -zusters,

Door het overlijden van onze ceremoniemeester, Jef Baens, is er binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden een vacature ontstaan voor de functie van ceremoniemeester.

In het voorjaar van 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.

Om de sport- en cultuursector, die zwaar te lijden hebben onder de maatregelen rond corona, een hart onder de riem te steken, heeft de Vlaamse Overheid beslist om deze sectoren financieel te ondersteunen.

In Kerk & Leven van 9 oktober 2019 verscheen een interview met Peter Ressen, secretaris van de Federatie, over de erkenning van het schutterswezen als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Dit artikel kan u nalezen op de website van Kerk & Leven of hier (volledige versie).