Inhoudstabel tijdschrift nr. 2

Voorwoord van voorzitter
Woordje van de redactieraad
Een aanloop naar het vendelen
Terugblik op eerste gildendag
Info uit de bonden
De nieuwe wet op V.Z.W.'s
De billijke vergoeding
Van Vosco naar VLAS
Tweede Gildendag te Mechelen