Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Binnen de Federatie is een werkgroep druk doende met het voorbereiden van een dossier voor opname van het gilde- en schutterswezen op de Vlaamse inventaris.

Om een sterk dossier in te kunnen dienen, hebben wij de steunbetuiging nodig van zoveel mogelijk gilden en schutterijen. Daarom vindt u hieronder een formulier, waarin de gilden kunnen aangeven dit initiatief te ondersteunen.

De ingevulde en ondertekende formulieren kunnen teruggestuurd worden naar het secretariaat van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, en dit voor 31 maart 2019.