Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

De Federatie organiseert cursussen op volgende gebieden:

 • trommelen
 • wapenmeester (i.v.m. verantwoordelijkheden en veiligheid)
 • commandanten
 • tamboer-majoor
 • volksdansen en vendelen
 • archivering
 • bewaren en onderhoud van patrimonium
 • vaandrigs
 • wetswijzigingen, o.a. betreffende vzw's
 • opleidingen voor de jeugd (o.m. op scholen)

 

 • In tijdschrift 22 (mei 2011) wordt in een artikel melding gemaakt van een aantal wettelijke verplichtingen van vzw's. Zo wordt o.m. de neerleggingsplicht van de jaarrekening en de jaarlijkse taks op de vzw behandeld.
  De formulieren waarvan sprake in dit artikel kunnen op de pagina "Formulieren" gedownload worden.

   

 • Men kan nog steeds het boek en de dvd "Historische Schuttersgilden in Vlaanderen" bestellen via het secretariaat.

  Deze unieke realisatie was mogelijk dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid. Het boek, dat achtergrondinformatie verstrekt en als aanvulling op de dvd bedoeld is, wordt samen met de dvd aangeboden in een zeer verzorgde uitvoering.

  De handelswaarde van het boek met dvd is € 35,00 per stuk; voor de leden van de verenigingen aangesloten bij de Federatie zal deze combinatie van dvd en boek aangeboden worden voor de prijs van € 30,00 per stuk (over te schrijven op rekeningnummer 735-0011152-82 van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden).
  Aansluitend hierbij kunnen, in het kader van het scholenproject, gratis leerboekjes aangevraagd worden op ons secretariaat.

   

 • De tekst van de uiteenzetting over de boekhouding in "Excel" voor kleine vzw's is beschikbaar op het secretariaat. Op verzoek wordt hij via e-mail doorgestuurd.