1e Gildendag te Bokrijk (29 september 2002)

Programma:

09:00 uur: Aanmelden deelnemende gilden op het secretariaat
                 (parking kasteel)
                 Ontvangst genodigden: op het kasteel 
10:00 uur: Gildemis: Schuur Zuienkerke 
11:30 uur: Vertrek optocht: aan de schuur 
12:00 uur: Ontbinding optocht: dorpsplein Kempen 
12:15 uur: Opening tentoonstelling: pastorij Schriek 
12:15 uur: Middagmaal 
13:30 uur: Start optredens
                 Gildedansen: dorpsplein Kempen
                 Vendelen: plein kerk Erpekom 
                 Trommelkorpsen: plein kerk Erpekom
                 Demonstratie handboogschieten: staande wip Booischot
 
15:00 uur: Gastoptreden (dorpsplein Kempen): Volksdansgroep Krakus 
17:00 uur: Afsluiten gildendag: dorpsplein Kempen
                 Afscheid door de voorzitter
                 Afhalen herinnering en zilveren plaket


Foto's:

http://fotos.vlaamseschuttersgilden.be/#3