Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Afbeelding cover tijdschrift 30

Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Prachtige 13de Gildedag te Genk
21ste Nationaal Koningschieten te Medell
Nationaal Koningschieten 2015 te Dilsen
Schutterswedstrijden in West-Vlaanderen in 1781
Nieuws uit de verbonden en de gilden/schutterijen