Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Woordje van de voorzitter
Accreditatie door UNESCO van Faro, Heemkunde Vlaanderen, IVV en FHS
Woordje van de redactie
Heroprichting vzw Mechelse Kolveniersgilde
Het Verbond Beringen-Mijnstreek 50 jaar jong (vervolg)
Grandioze feestavond in de Bond van Schutterijen Maas en Kempen
Vertellingen rondom de handboog deel IV
Twee jonge bestuurders: Björn Ulenaers en Kris Dries
E.H. Piet Pepels, proost van de Kon. Schutterij St.-Servatius Raam Ophoven
Vertellingen over de Bokkenrijders
Archiefbank Vlaanderen registreert het erfgoed van schuttersgilden
Europees Schutterstreffen
Nieuws uit de bonden