Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactieraad
Danslegende Andrea Sterck 80 jaar
Winnaars OLS-lied
Meter OLS 2008
Het "Kinjer-OLS" te Opoeteren (Maaseik)
Koninklijke Sint-Sebastiaangilde 580 jaar jong...
De Belgisch-Limburgse schutterijen en de sportschutterslicentie
Hoe staat het met ons patrimonium?
De Federatie wordt steeds groter en belangrijker
Vertellingen rondom de handboog deel II
Eerste ontmoetingsdag van de FVHS te Mechelen
Sint-Willebrordus Meldert 50 jaar
Het 300-jarig feest van Sint-Jacobus Rekhoven
De triatlon van het boogschieten
Mededelingen