Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Woordje van de voorzitter
Welkomstwoord aan alle gildenbroeders en gildenzusters
Woordje van de redactieraad
Woordje van de Vlaamse Minister van Sport, Bert Anciaux
Het statuut van de sportschutter - wapenwetgeving
Toelichting bij de werking van de Federatie
De Lommelse Schuttersgilden
Provinciaal Verbond Karabijnschuttersgilden
Schuttersbond De Maasvallei
Bond van Schutterijen Maas en Kempen vzw
De Confederatie Der Historische Schuttersgilden vzw
De Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw
Het Guldenboek van de Federatie
De nieuwe wet op de vzw's
Info uit de aangesloten bonden
Organigram van de schuttersgilden in Europa