Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Beste gildebroeders en -zusters,

Door het overlijden van onze ceremoniemeester, Jef Baens, is er binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden een vacature ontstaan voor de functie van ceremoniemeester.

Daarom zijn wij op zoek naar iemand voor het invullen van deze functie.

Deze vacature staat open voor zowel mannen als vrouwen binnen het gildewezen.

Een goede kennis van het gildewezen is noodzakelijk, alsmede een juiste uitstraling voor de invulling van de functie van ceremoniemeester.

Voor meer informatie en aanmelding kunnen kandidaten contact opnemen met Willy Willems, penningmeester van de Federatie. Zijn gegevens staan vermeld in de functieomschrijving.