Belgisch Overlegorgaan van
Historische Schuttersgilden