Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden

Mede-initiatiefnemer oprichting Stan Krolicki
Erevoorzitter Paul Stoop
Ereondervoorzitter † Denis Vandezande
  Jan Severyns
Erecommissarissen † Karel De Blezer
  Pierre Mathijssen
  Germain Beernaerts
Ereceremoniemeester † Jef Baens