Belgisch Overlegorgaan van
Historische Schuttersgilden

Erevoorzitter: Stan Krolicki

Voorzitter/President: Peter Ernst
Ondervoorzitter/Vicepresident: Peter Ressen
Secretaris: Hugo Steyls
Penningmeester: Willy Willems
Commissarissen: Mark Demulder
  Gerhard Franken
  Stan Krolicki
  Henri Vaesen
  Eddy Vanbergen