Belgisch Overlegorgaan van
Historische Schuttersgilden

Kort na de Tweede Wereldoorlog leefden de schuttersgilden weer op. Stilaan begonnen zich bonden te vormen, hoofdzakelijk bepaald door eenzelfde competitieve doelstelling maar waar de aloude tradities en gebruiken in ere werden gehouden. Het logisch gevolg hiervan was het ontstaan van overkoepelende organisaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Volgens de stichtingsakte werd in 1955 in Eindhoven de basis gelegd voor een eerste Europees verbond. In 1962 ontstond een nieuw samenwerkingsverband in de Dreiländereck (België, Duitsland, Nederland), dat vanaf dan elk jaar het Dreiländereck-tornooi zou inrichten. In 1963 werd zo een eerste Koningsschieting georganiseerd.
Na verloop van tijd werd toenadering gezocht tot schutterijen in de buurlanden, en stilaan sloten verschillende schutterijen zich bij het verbond aan.

Een academische zitting in 1971, met vertegenwoordigers van schutterijen uit België, Duitsland en Nederland, vormde het begin van verdere samenwerking. Een commissie zou de statuten uit 1955 herwerken. Uiteindelijk werden de nieuwe statuten in 1975 in Eindhoven bekrachtigd, en ontstond de Europese Gemeenschap der Historische Schuttersgilden (EGS).

België werd, samen met o.a. Luxemburg, Frankrijk en Spanje, ingedeeld in EGS-regio 4 (Zuidwest-Europa). Na verloop van tijd bleek op de EGS-vergaderingen echter dat de Belgische afgevaardigden geen voorstellen deden en vaak niet op één lijn zaten bij gebrek aan een nationaal verbond. België had zodoende geen enkele inspraak, de Nederlanders en vooral de Duitsers, met veel stemgerechtigden, bepaalden het beleid. Daarom werden in 1989, onder impuls van Kurt Ortmann, de toenmalige president van de EGS en minister-president van de Duitstalige Gemeenschap in België, de koppen bij elkaar gestoken en ontstond dat jaar het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden.

De eerste president van het Belgisch Overlegorgaan was Bob Degol, vicepresident was Mark De Schrijver en secretaris-schatbewaarder Albert Janclaes. In 1993 werd het Overlegorgaan een vzw, en werd er een nieuw bestuur gekozen: Stan Krolicki (voorzitter), Ewald Luxen (ondervoorzitter), Guido Meulemans (secretaris) en Peter Ernst (penningmeester).
Uit een jaarlijkse pelgrimage in Astenet ontstond het Nationaal Koningsschieten, dat in 1994 voor het eerst werd gehouden in Walhorn. Dhr. Guido Meulemans kroonde zich er tot eerste Nationale Koning.