Accreditatie van de Federatie door UNESCO

Begin november werd onze Federatie, samen met 3 andere Vlaamse organisaties, door UNESCO geaccrediteerd. Dit wil o.m. zeggen dat door het UNESCO-secretariaat en het Comité een beroep kan worden gedaan op die organisaties om advies te verlenen over dossiers die werden ingediend.