Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen - overzicht wijzigingen

In het voorjaar van 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.

Deze wetgeving bevat regels die ook van toepassing zijn op vzw's. Zo trad het wetboek al op 1 mei 2019 in werking voor nieuwe vzw's en voor bestaande vzw's wordt de wet van kracht vanaf 1 januari 2020, voor wat betreft de regels van dwingend recht (waaronder de regels rond bestuurdersaansprakelijkheid).

Bestaande vzw's mochten zich al wel vanaf 1 mei 2019 vrijwillig aan de wet aanpassen, en de statuten moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in regel zijn met de nieuwe wetgeving.

Meer info over de wijzigingen vindt u in deze pdf.

Minister Gatz voegt nieuw immaterieel erfgoed toe aan Vlaamse inventaris

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft nieuwe elementen toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed, waaronder het schutterswezen in Vlaanderen.

Binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden worden cultuur en erfgoed als erg belangrijk beschouwd. We zijn er ons van bewust dat de Vlaamse schuttersgilden over heel wat roerend en immaterieel erfgoed beschikken. We streven er dan ook naar om deze gildetradities en het schutterserfgoed van de schuttersgilden in Vlaanderen te bewaren en door te geven aan de volgende generatie(s) door actief in te zetten op erfgoedzorg.

In 2017 werd, onder impuls van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, gestart met de opmaak van een dossier om de erkenning als immaterieel cultureel erfgoed aan te vragen. Hiervoor werden alle koepels in Vlaanderen, waar gilden actief zijn, uitgenodigd om hieraan mee te werken, en onder begeleiding van Histories, het vroegere Leca, werden alle stappen voor de opmaak van het dossier doorlopen, dat uiteindelijk ingediend werd op 13 april 2019.

Op dinsdag 25 juni 2019 kwam dan het goede nieuws dat minister Gatz onze aanvraag had goedgekeurd, en dat het historisch schutterswezen in Vlaanderen opgenomen is op de Vlaamse inventaris.

Over de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen het erfgoed kennen en dat nieuwe generaties goesting krijgen om mee te doen.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de ‘erfgoedgemeenschappen’. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven.

Alle informatie over de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is terug te vinden op volgende website: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/immaterieel-cultureel-erfgoed

 

De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden

De Federatie heeft als doel:

  • het in stand houden van de oude schutterstradities;
  • overkoepelen van al de Vlaamse schuttersgilden;
  • ondersteunen en stimuleren van het schuttersleven in Vlaanderen;
  • aanspreekpunt naar de overheid toe voor de aangesloten verenigingen.

Dit doel tracht ze te bereiken door de publicatie van een tijdschrift, het opzetten en onderhouden van een website, het organiseren van cursussen, de jaarlijkse Gildedag, tentoonstellingen en het uitbouwen van een jeugdwerking.

Contact:   Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden
Secretariaat:   Breeërsteenweg 394
3640 Kinrooi
Tel.: 089-702950
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.vlaamseschuttersgilden.be
facebook: FVHS

Dossier in voorbereiding voor opname gilde- en schutterswezen op Vlaamse inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Binnen de Federatie is een werkgroep druk doende met het voorbereiden van een dossier voor opname van het gilde- en schutterswezen op de Vlaamse inventaris.

Om een sterk dossier in te kunnen dienen, hebben wij de steunbetuiging nodig van zoveel mogelijk gilden en schutterijen. Daarom vindt u hieronder een formulier, waarin de gilden kunnen aangeven dit initiatief te ondersteunen.

De ingevulde en ondertekende formulieren kunnen teruggestuurd worden naar het secretariaat van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, en dit voor 31 maart 2019.

Sportschutterslicentie

Vanaf 1 januari 2012 hebben de klepschutters van onze historische gilden geen sportschutterslicentie meer nodig. Dit voor zover zij met het wapen van de gilde schieten.