Dossier in voorbereiding voor opname gilde- en schutterswezen op Vlaamse inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Binnen de Federatie is een werkgroep druk doende met het voorbereiden van een dossier voor opname van het gilde- en schutterswezen op de Vlaamse inventaris.

Om een sterk dossier in te kunnen dienen, hebben wij de steunbetuiging nodig van zoveel mogelijk gilden en schutterijen. Daarom vindt u hieronder een formulier, waarin de gilden kunnen aangeven dit initiatief te ondersteunen.

De ingevulde en ondertekende formulieren kunnen teruggestuurd worden naar het secretariaat van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, en dit voor 31 maart 2019.

Sportschutterslicentie

Vanaf 1 januari 2012 hebben de klepschutters van onze historische gilden geen sportschutterslicentie meer nodig. Dit voor zover zij met het wapen van de gilde schieten.

Tijdschrift

Het tijdschrift is vanaf nu niet meer gedrukt beschikbaar, maar te downloaden via de pagina "Tijdschrift".

Scholenproject

Naast ons boek en DVD, over het ontstaan van de gilden, hebben we momenteel een scholenproject lopen.

De boekjes, die gratis ter beschikking zijn, kunnen gebruikt worden in scholen, jeugdbewegingen of bij andere jeugdactiviteiten.
Zij worden aangevraagd bij ons secretariaat.
Ze dienen uiteraard om gebruikt te worden.