Neerlegging jaarrekening en taks op vzw's

In tijdschrift 22 (mei 2011) wordt in een artikel melding gemaakt van een aantal wettelijke verplichtingen van vzw's.
Zo wordt onder meer de neerleggingsplicht van de jaarrekening en de jaarlijkse taks op de vzw behandeld.

De formulieren waarvan sprake in dit artikel kunnen hieronder dedownload worden.

Neerlegging jaarrekening:

Model B (staat van ontvangsten en uitgaven)
Model C (inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen)

Jaarlijkse taks op de vzw:

Aangifteformulier