19e Gildedag te Mechelen (13 september 2020)

Programma:

09:00 uur: Ontvangst en aanmelden deelnemende gilden op het secretariaat (voorhal stadhuis). Koffie, gebak en fruitjenever aangeboden door de Mechelse Kolveniersgilde
09:45 uur: Optocht Koningen, Koninginnen en genodigden naar de Sint-Janskerk
10:00 uur: Eucharistieviering in de Sint-Janskerk, voorgegaan door gildekapelaan Kristof Struys, en muzikaal opgeluisterd door jachthoornensemble Waldo
11:00 uur: Opstelling optocht Koningen, Koninginnen en genodigden naast de Sint-Janskerk en vertrek naar stadhuis. Welkomstwoord door afgevaardigde van College van Burgemeester en Schepenen

Andere gildeleden zijn vrij tot 13:00 uur.

13:00 uur: Opstelling optocht Varkensstraat
13:30 uur: Vertrek optocht (route: Varkensstraat, Frederik de Merodestraat, Grote Markt, Ijzerenleen, Guldenstraat, O.-L.-Vrouwstraat, Vijfhoek, Bruul, Grote Markt)
14:15 uur: Einde optocht, opstellen gildevaandels naast podium
14:30 uur: Opening tentoonstelling en start namiddagactiviteiten

 • Stadhuis
  • Unieke tentoonstelling van gildezilver en gildepatrimonium (voorhal stadhuis)
  • Demonstraties schieten
   • Luchtkarabijn
   • Kruisboog op 6 meter
 • Grote Markt
  • Vendelen
  • Trommelen
  • Gildedansen
  • Schermen

17:00 uur: Klokkenwerpen
17:30 uur: Herneming activiteiten op Grote Markt
18:00 uur: Einde Gildedag met slottoespraak, uitreiking trofeeën "Schoonste inkomen" en overhandiging aandenkens

Gans de dag is er een horeca-uitbating door de Mechelse Kolveniersgilde in de Keldermanszaal en binnenkoer van het stadhuis.